Viktiga åtgärder då olika tabletter tillverkas i samma tablettmaskin

I vissa jobb kan man använda samma maskin flera gånger. Tabletter kräver dock en annan tillverkningsmetod.

Tabletterna kan ju blandas ihop. Om man använder en tablettmaskin är det viktigt att hålla isär ingredienserna.

Det ska du tänka på när du tillverkar tabletter

Innan processen med att tillverka tabletter kan börja måste du se över din arbetsstation. Större produktioner kräver oftast en minutiös planering.

Kanske är det någonting du behöver som fattas? Innan du börjar måste du se till att tablettmaskinEN som du använder är fri från rester. Ytor ska vara fria från medel och damm från tidigare produktion.

Hantera inte alla material på en gång. När man jobbar på detta vis så minskar risken för att material kommer att påverka varandra och till sist tabletterna. Tänk på att producera rätt antal volymer från början. Då kan du inte blanda ihop tabletterna.

Det är viktigt att hålla på hygienen, tvätta även de maskiner som inte använts. GMP handlar om god tillverkningssed. Det hindar att misstag uppstår. Bäst är det om det journalförs.

Använd detta under produktionen

Det är viktigt att alla verktyg är rena innan tillverkningen av tabletter kan börja. Vi människor är ju också en form av verktyg. Kläderna måste vara särskilt anpassade för det arbete som du ska utföra.

Använd gärna linne. Även de som jobbar vid tablettmaskinEN ska vara rätt klädd. Kläderna bör täcka alla kroppsdelar. Att tvätta händerna ska vara en rutin. Det minimerar risken för att bakterier och virus landar i medicinen som tillverkas.

När man är klar kan man dra igång en tvättmaskin. Om du ska producera fler tabletter kan du byta kläder. Du kanske inte alltid kan tvätta. Vissa tvättmedel är farliga att använda då de stannar kvar på kläderna.

Du måste också skydda din övriga personal. Det är viktigt med bra handskar. Då är alla skyddade.

Det kan också vara viktigt att se över skor. tablettslagning
Det i sig har inte med tablettmaskinEN att göra. Det finns skor som är bättre att använda än andra.

Dessa droger är känsliga

tablettpress

Det finns mediciner som är extra känsliga vad gäller överföring mellan olika produktioner. Det kan hända om man använder cytotoxic. Då är skyddet extra viktigt.