Många svenskar upptäcker fördelarna med Grönfri och Prickfri

Om du någon gång har försökt att få bort algväxt från hustaket så vet du hur besvärligt det kan vara. Numera kan du använda dig av en rad olika produkter för takrengöring och på trädgårdsplattor. Grönfri och Prickfri är två mycket intressanta produkter från företaget Jape.

Takmossa har ingen chans mot Grönfri och Prickfri

Både Grönfri och Prickfri kommer från företaget Jape. Medlet går utmärkt att använda på olika typer av mikrobiell påväxt. Produkten löses enkelt i vatten.

Den som känner sig säker på vad den gör kan ge sig i kast med att blanda själv. Du kan köpa lösningen flytande. Spä ut koncentratet innan du använder det.
Ibland får man prova sig fram för att se vad som fungerar. Det påverkar naturligtvis literpriset i positiv riktning.

Företag kan använda sig av Grönfri Proffs. Det kan man bland själva också.

ta

Många har upptäckt fördelarna med Påväxt-Stopp. Priset är billigare för det medlet. Det kan skilja så mycket som 20 %. 20% billigare.

Använd produkten i rätt styrka på dina plattor i trädgården. Procentsatsen avgör, inte märket.

Effekten blir perfekt

Om vi ska vara ärliga så är Prickfri och Grönfri samma sak. Effekten kan ända skilja sig en aning beroende på hur det ska användas. Produkter som Fulstopp och Bensaltensid är starkare.

Skapa en rutin kring rengöring

Grön fri är värd vad den kostar. ejektorspridare Huvudsaken är ju att du använder produkter som Prickfri. Föroreningarna på taket har ingen chans.

Det är viktigt att vara regelbunden när du städar. Prova att göra ett bokningssystem. På så sätt kan du hålla rent på taket.

Använd produkter för påväxt på ett säkert och tryggt sätt

Du får koncentrat när du handlar Grönfri och Prickfri i affären.

Bensalkonklorid är ofarligt om du vet vad du gör. Använd gärna munskydd. Det är bättre att vara på den säkra sidan.

Ta för vana att använda arbetskläder då du tar bort mossa på tak och rengör omkring ditt hus med produkter som Grön fri för tak och Prickfri. På så sätt ligger du steget före.

Skorna är också viktiga. Medlet kan användas året om.