Postnords Beslut Gör Småföretag och Landsbygden till Förlorare

Vår svenska tradition betonar att postservice är en grundläggande tjänst tillgänglig för alla, oavsett deras geografiska placering i landet.

Därför är det med stor besvikelse vi nu ser hur Postnord, som har monopol på spårbara småförsändelser genom varubrev, har fattat ett beslut som slår hårt mot småföretag och kunder utanför de större städerna.

Postnords varubrevsfiasko.

Nyligen har Postnord valt att endast tillåta mottagning av varubrev på postkontor, vilka enbart är belägna i städerna.

mossa
Bilden fungerar som en annons.För att göra en beställning, klicka på fotot.

Detta resulterar i att företag som marknadsför små och lättviktiga varor nu är tvungna att använda sig av mer kostnadskrävande pakettransporter för att säkerställa spårbar service för kunderna.

Detta är ett beslut som inte endast höjer utgifterna för företagen, men också för konsumenterna.

Det är inte bara en problematik kring ökande kostnader.

Det är en fråga om den grundprincip att varje medborgare ska ha lika tillgång till posttjänster.

Landsbygden, som redan kämpar med olika typer av serviceunderskott, blir än en gång satt på undantag.

Småföretag som behöver skicka sina varor på ett ekonomiskt och spårbart vis drabbas hårt av detta.

De står nu inför valet att antingen absorbera de högre kostnaderna eller föra över dem till kunderna.

Inget av dessa val är långsiktigt hållbart och kan bidra till en svagare konkurrensställning för företagen i Sverige.

Detta är likaså en fråga om jämlikhet.

Postnord, som ägs av staten, har en skyldighet att agera i allmänhetens intresse.

Det är ett brott mot denna grundprincip att göra det svårare för en stor del av medborgarna att få tillgång till basala posttjänster.

Alla områden i Sverige bör ges lika chanser till handel och kommunikation.

Det är anmärkningsvärt att Postnord redan har ett system av paketutlämningsplatser redo att hantera varubrev, om de bara blev tillsagda.