Undvik överraskande fraktkostnader för paket med hjälp av denna kostnadsfria volymviktskalkylator

Priset för att skicka paket inom och till en stor del av Europa bestäms oftast utifrån antingen försändelsens reella tyngd i kilo eller en uppskattad vikt som tar paketets yttermått i beaktande, även benämnd volymvikt.

Detta system kan vara förvirrande och leda till oväntade kostnader om man inte är medveten om hur det fungerar.

Genom att använda en kostnadsfri kalkylator för volymvikt kan du enkelt få fram volymvikten på ditt paket innan du skickar iväg det, och på så vis undvika överraskningar.

Principer bakom fraktprissättning

Speditörer tar antingen hänsyn till paketets reella tyngd eller dess volymvikt när de beräknar fraktkostnaderna.

Faktisk vikt är utan omsvep vikten på paketet mätt i kilo.

För att fastställa volymvikten multipliceras paketets dimensioner i längd, bredd och höjd, varefter resultatet divideras med en konverteringsfaktor som skiljer sig åt mellan fraktföretagen.

Konsekvensen blir att omfångsrika men lätta kollin kan bli mer kostsamma att transportera än små men tunga paket.

Varför volymvikt är viktig

Volymvikten spelar en avgörande roll när det gäller skrymmande men lättviktiga försändelser.

När ett pakets volymvikt är högre än dess fysiska vikt, kommer fraktbolaget att utgå från volymvikten vid beräkningen av fraktpriset.

Som en konsekvens riskerar man att ställas inför plötsliga och betydande utgifter om man saknar kunskap om hur volymvikten fastställs.

Tips för kostnadseffektiv frakt

Kontroll av både vågens utslag och måttbandets siffror innan paketet skickas är en klok försiktighetsåtgärd.

Man kan också fundera på om det går att använda ett mer kompakt emballage.

Genom att minimera paketets storlek kan man hålla nere både volymvikten och fraktkostnaderna.

Att bryta ner en större försändelse i separata och mer hanterbara delar är också en väg att gå.

Det kan potentiellt leda till att vissa av paketen hamnar under tröskeln för beräkning av volymvikt och följaktligen genererar en totalt sett mer fördelaktig fraktkostnad.

smak